Språkprat til skolen

Språkprat har mange lesere – og en del av disse er lærere og skoleelever. Likevel tror vi at mange av tekstene har et didaktisk potensial som til nå har vært uutnyttet. Språkprat har derfor satt i gang prosjektet Språkprat til skolen, der vi tilrettelegger for at Språkprat-tekstene kan brukes som en ressurs i språkdelen av norskfaget på videregående skole.

Språkprat til skolen vil inneholde en rekke undervisningsopplegg med utgangspunkt i en eller flere av tekstene på Språkprat. Alle undervisningsoppleggene har både en del med oppgaver til elevene og en instruksjonsdel med eventuell fasit til læreren, og de skal være fritt tilgjengelige og gratis å bruke. Språkprat til skolen vil bli lansert på Språkprat i juni 2023.

Hvert opplegg er knyttet til ett eller flere læringsmål i læreplanen, for eksempel norsk sammenliknet med andre språk, talespråk og talespråksendringer, og talemål, dialekter og identitet, som alle er viktige deler av norskfaget i den videregående skolen. Noen av oppleggene er tenkt som tverrfaglige opplegg der lærere samarbeider på tvers av fag.

Undervisningsoppleggene er testet ut av lærere i klasserommet på to videregående skoler i bergensområdet. I samarbeid med disse lærerne har vi i prosjektet evaluert og revidert undervisningsoppleggene, slik at de passer best mulig i klasserommet.

I utprøvingsfasen har vi fått tilbakemeldinger fra lærerne om at undervisningsoppleggene er laget på en grundig og utfyllende måte som er enkelt å følge for lærer og elever, og som gjorde det lettere å undervise mer variert i språkdelen av norskfaget. Lærerne likte også godt at oppleggene kombinerte teori og praksis, og mente at det gjorde stoffet mer tilgjengelig. De mente at oppleggene var faglig forankret uten å være for kompliserte og teoretiske, men heller inspirerte til læring gjennom praktiske og konkrete aktiviteter.

Det er et mål at ressursen vi nå bygger opp, skal være dynamisk på den måten at vi kan oppdatere og videreutvikle undervisningsoppleggene etter hvert, og inkludere nye opplegg til nye innlegg som publiseres på www.sprakprat.no. Alle oppleggene blir publisert på en egen underside vi foreløpig kaller «for lærere».

Oppleggene som Språkprat til skolen nå holder på å utvikle, er blant knyttet til temaene retorikk, språk og kjønn, og samisk. Dette er opplegg som vi skal begynne å teste etter hvert – og dersom du har lyst å prøve et slikt opplegg med klassen din, så kan du ta kontakt med oss på post@språkprat.no

Vi har laget en video der vi presenterer Språkprat til skolen. Den ser du her: