Redaksjonen

Språkprat drives av en redaksjon som har det redaksjonelle ansvaret for Språkprat, inkludert ansvar for rekruttering av skribenter, planlegging og kvalitetssikring av innlegg og synliggjøring av fagbloggen.

Ann-Kristin Molde er ansvarlig redaktør.

Våren 2017 består Språkprats redaksjon av følgende personer:

Ann-Kristin Molde, Universitetet i Bergen (ansvarlig redaktør)

Maria-Rosa Raphaela Doublet, Høgskulen på Vestlandet (redaksjonsmedlem, webansvarlig)

Else Berit Molde, Universitetet i Bergen (redaksjonsmedlem, kvalitetssikrer)

Randi Neteland, Høgskulen på Vestlandet (redaksjonsmedlem, kvalitetssikrer)

Helga Mannsåker, Universitetet i Bergen (redaksjonsmedlem, kvalitetssikrer)

 

Dere når oss her, i Facebook eller ved å sende en e-post til post@sprakprat.no