Redaksjonen

Språkprat drives av en redaksjon som har det redaksjonelle ansvaret for Språkprat, inkludert ansvar for rekruttering av skribenter, planlegging og kvalitetssikring av innlegg og synliggjøring av fagbloggen.

Dere når oss her, på Facebook eller ved å sende en e-post til post@sprakprat.no.

Ann-Kristin Molde, Universitetet i Bergen (ansvarlig redaktør)

A.K.protrett

Maria-Rosa Raphaela Doublet, Høgskulen på Vestlandet (redaksjonsmedlem, webansvarlig)

Rosa.protrett

Else Berit Molde, Universitetet i Bergen (redaksjonsmedlem, kvalitetssikrer)

E.B.protrett

Helga Mannsåker, Universitetet i Bergen (redaksjonsmedlem, kvalitetssikrer)

Helga.protrett

Randi Neteland, Høgskulen på Vestlandet (redaksjonsmedlem, kvalitetssikrer)

 

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑