Redaksjonen

Språkprat drives av en redaksjon som har det redaksjonelle ansvaret for Språkprat, inkludert ansvar for rekruttering av skribenter, planlegging og kvalitetssikring av innlegg og synliggjøring av fagbloggen.

Dere når oss her, på Facebook eller ved å sende en e-post til post@sprakprat.no.

A.K.protrett

 

Ann-Kristin Molde – ansvarlig redaktør

Jeg heter Ann-Kristin og er ansvarlig redaktør i fagbloggen Språkprat. Jeg har forskningsbakgrunn i historisk fonologi og talemålsforskning (innflytteres talemål), og de siste årene har jeg vært fagansvarlig for et nettstudium i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Jeg har sett det som veldig viktig å formidle fagkunnskap til allmennheten helt siden jeg var student, og har derfor blant annet deltatt mye på Forskningsdagene.

 

 
Rosa.protrett

Maria-Rosa R. Doublet – webansvarlig

Mitt navn er Maria-Rosa, men i de aller fleste sammenhenger bruker jeg bare Rosa, det sies at jeg er oppkalt etter Rosa Luxemburg. Jeg er medlem av redaksjonen i Språkprat og har ansvaret for nettsiden, og facebook- og twitter-oppdateringene til Språkprat. Jeg er doktorgradsstipendiat på Høgskulen på Vestlandet og forsker for tiden på språkutvikling hos barn med norsk som andrespråk. Jeg ble med på Språkprat-prosjektet til Ann-Kristin Molde over en burger på Inside og hvem kan vel ikke være positiv til et sånt prosjekt?!

 

 

E.B.protrett

Else Berit Molde – kvalitetssikrer

Eg heiter Else Berit, og eg er ei av dei tre i Språkprat-redaksjonen som gjev tilbakemeldingar på innlegg før dei vert publiserte. Eg skreiv master innanfor sosiolingvistikk, men har seinare studert og arbeidd med norsk som andrespråk, og eg jobbar i dag med norskopplæring av utanlandske studentar og tilsette ved UiB. Formidling av fagkunnskap er veldig kjekt og meiningsfylt for meg, og gjennom Språkprat opplever eg gleda av å nå ut til mange lesarar med spanande og interessante innlegg frå engasjerte språkforskarar.

 

Helga.protrett

 

Helga Mannsåker – kvalitetssikrer

Eg heiter Helga og er medlem av Språkprat-redaksjonen, der eg er ei av dei tre som les og kommenterer Språkprat-manus. Eg har forskingsbakgrunn i biletleg språk, og i doktorgradsprosjektet mitt analyserte eg bruken av metafor og metonymi i skandinaviske lærebøker i psykiatri. No jobbar eg ved Universitetet i Bergen med fagansvar for eit nettstudium i norsk som andrespråk. Eg er med i Språkprat fordi eg tykkjer det ei viktig oppgåve for fagfolk å formidla forsking og fagkunnskap til allmenta. Språk er noko som vedkjem oss alle, og dei ulike innlegga i Språkprat gjev innblikk i kor mangfaldig språk – og språkforsking – er!

 

_MG_0027

Randi Neteland – kvalitetssikrer

Jeg er Randi Neteland, og jeg holder blant annet på med kvalitetssikring og å gi tekstrespons på innleggene før de publiseres på språkprat. Jeg forsker på sosiolingvistikk og barns språkutvikling, og jobber på Høgskulen på Vestlandet der jeg har undervisningsoppgaver i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninga. Jeg syns at språk er gøy, og at forsking om språk er viktig. Derfor håper jeg at studenter, norsklærere og andre som leser Språkprat, blir underholdt, engasjert og lærer noe nytt som de har bruk for i jobben sin eller i livene sine.

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑