Bli gjesteskribent

Har du lyst til å skrive innlegg i Språkprat?

Språkprat har en del faste skribenter. Foruten dem ønsker vi gjesteskribenter velkommen!

Det formelle minstekravet for å være skribent i Språkprat er at du må ha en mastergrad. Du må også kunne og ville formidle forskningsbasert kunnskap og/eller faglige refleksjoner om nordisk, særlig norsk, språk til et allment publikum. Dette inkluderer norrønt, de andre nordiske språkene, didaktiske temaer og sammenligning med andre språk.

Det stilles ingen krav til en spesiell fagbakgrunn. Foruten nordisk, norsk som andrespråk og norrønt kan også kompetanse innen fag som allmenn lingvistikk, mediefag og fremmedspråk være aktuell. Det er et mål for Språkprat å ha en bred gruppe skribenter, blant annet når det gjelder tema og omfanget spesialisering.

Dersom du har lyst til å være gjesteskribent, send oss en melding på Facebook-siden vår, Språkprat, eller send en e-post til post@sprakprat.no.

Hvordan skal innleggene i Språkprat være?

Språkprat retter seg mot et bredt publikum, fra elever på videregående skole via lærere, journalister og generelt språkinteresserte og til andre språkforskere. For at alle i målgruppen skal kunne forstå innleggene, skal de skrives med allmennspråket og ikke forutsette annet enn allmennkunnskap. Nødvendig fagord bør forklares kort.

Innleggene i Språkprat skal bestå av 5000–6500 tegn inkludert mellomrom og inneholde en tittel, en ingress og selve teksten. I tillegg kommer «Vil du vite mer?», skrevet i 2. person rettet mot leserne. Innleggene skal skrives på norsk (bokmål, nynorsk), dansk eller svensk. Hovedfokuset skal ligge på forskningsbasert kunnskap og faglige refleksjoner, ikke på politiske og ideologiske synspunkt.

Nærmere informasjon om krav til Språkprats innlegg og arbeidsprosessen med innleggene finnes i dokumentet «Guide til Språkprats skribenter». Dette kan dere få ved å sende oss en melding på Facebook-siden vår, Språkprat, eller sende en e-post til post@sprakprat.no.