Kan falske venner bli venner?

Falske venner er et begrep bokstavelig oversatt fra engelsk, der det heter false friends. Det refererer til ord som enten ortografisk (i stavemåten) eller fonetisk (i uttalen) likner på ord i et annet språk, men som har en annen betydning. Vi skal nå jakte på false friends ved å sammenlikne norsk med engelsk, tysk og polsk. I tillegg skal vi kaste et historisk blikk på disse språkene for å se i hvilken grad de er beslektet.

Av Elwira Pajak, master i anvendt lingvistikk og oversettelsesteori (engelsk og tysk)

Denne språkpraten er en fortsettelse om kontrastiv lingvistikk og homonymi i språkpraten «Å be eller to be? – Språklige fallgruver» publisert 19. august 2021, som du finner her: «Å be eller to be? – språklige fallgruver».

Engelsk kan sies å være et uoffisielt andrespråk i Norge. Gjennom historien har både norsk og engelsk påvirket hverandre. Ifølge den norske professoren i lingvistikk, Jan Terje Faarlund, er engelsk faktisk en etterkommer etter språket til skandinavene som koloniserte De britiske øyene fram til den normanniske erobringen i 1066. Blant ord i engelsk som stammer fra vikingtida, kan følgende nevnes: anger, bag, band, cake, dream, egg, gift, give, guest, husband, leg, loan, loose, low, rotten, sister, skirt, sky og window.

I moderne tider har situasjonen snudd. Nå er det engelsk som dominerer internasjonalt i ulike domener og settinger – fra teknologi til underholdning – og er dermed en språklig trendsetter. Lånord fra engelsk kan vi finne i flere språk – i norsk for eksempel cool, date, flagging, jeans, lipgloss og quiz.

Selv om enkelte engelske ord virker godt innarbeidet i det norske språket, er den allmenne kjennskapen til ordenes form eller egentlige betydning enten overfladisk eller bare tilsynelatende god. Den unøyaktige kunnskapen kan dermed føre til komiske språklige situasjoner. Hva hvis en nordmann sier teit på engelsk når han mener dum, og tror at det engelske ordet tight betyr akkurat det samme fordi det uttales nesten likt? Eller hva hvis man bruker det engelske ordet rat for å betegne det norske ordet ratt? Sånne morsomme overføringer fra ett språk til et annet skjer nettopp fordi ordene likner på hverandre i sin form eller uttale, og flere kan automatisk anta at de betyr det samme. Men denne slektskapen er altså «falsk».

De engelske ordene rat og fabric har en helt annen betydning enn de norske ordene ratt og fabrikk. Foto: Adobe Stock.

I tabellen under er det flere eksempler på falske venner i norsk og engelsk – enten på ord som har liknende uttale, for eksempel glatt (engelsk smooth) og glut, gli (engelsk glide, slide) og glee (glede, munterhet) eller ord som lett (og feil) kan assosieres med de norske: novelle (engelsk short story) og novel (roman), fabrikk (engelsk factory) og fabric (stoff, tekstil), høgskole (engelsk college) og high school (videregående), objektiv (engelsk lens) og objective (mål) eller konsekvent (engelsk consistent) og consequent (resulterende, følgende).

Norsk ordEngelsk falsk vennNorsk betydning av de engelske ordene
Eventuelleventualendelig
Genigenieånd i eventyret «Aladdin og den magiske lampen»
Glattglutoverfylle
Gligleeglede, munterhet
Gruvegroovef.eks. fold (substantiv)
Konsekventconsequentresulterende, følgende
Lektyrelectureforelesning
Lyrikklyricssangtekst
Mappemapkart
Novellenovelroman
Permisjonpermissiontillatelse
Reddredrød
Speiderspideredderkopp
Villwillvilje, testament
Visewiseklok
Denne tabellen gir en oversikt over en rekke norske ord som har en engelsk falsk venn, med informasjon om hva som er den norske betydningen av de engelske ordene.

Tysk er et språk som hadde stor innflytelse på norsk i senmiddelalderen, særlig når det gjelder vokabularet. Den største påvirkningen var innenfor områder som blant annet handel, sjøfart, yrker og redskaper. Samtidig finner vi også spor av tysk i hverdagsspråket – konkrete ord som frokost, kjøkken, stue og abstrakte ord som frykt, lykke og angst stammer nettopp fra nedertysk, dvs. dialekter i de nordlige delstatene i Tyskland.

Ifølge Store norske leksikon har rundt 30 % av norske ord nedertysk opphav. Den språklige slektskapen mellom norske og tyske ord kan likevel føre oss i en felle. Vi antar automatisk at ratt på norsk er Rat på tysk og vorte på norsk er Worte på tysk bare fordi ordene ser nesten like ut. Men vi hadde nok fått et rart blikk fra servitøren i en tysk pub dersom vi ba om Öl. Og dersom en oversetter skulle bruke ordet bedrag for Betrag eller beklage for beklagen, kunne det til og med få alvorlige juridiske konsekvenser. 

De tyske ordene Öl og Tür har en helt annen betydning enn de norske ordene øl og tur.
Foto: Adobe Stock.

I tabellen under kommer noen flere eksempler på liknende misvisende ord i tysk og norsk:

Norsk ordTysk falsk vennNorsk betydning av de tyske ordene
Bedragder Betragbeløp
Beklagebeklagenklage (verb)
Farenfahrenkjøre
Guttgutbra, godt
Hyggelighügeligkupert
Løsdie Lauslus
Maurdie Mauermur
Rasererasierenbarbere
Rattder Ratråd
Vortedas Wortord
Turdie Türdør
Vennwennnår
Verdenwerdenbli
Forvorforan
Øldas Ölolje
Denne tabellen gir en oversikt over en rekke norske ord som har en tysk falsk venn, med informasjon om hva som er den norske betydningen av de tyske ordene.

Polsk er på ingen måter beslektet med norsk. Det eneste som de to språkene har til felles, er samme lånord fra gresk og latin. Derfor kan de polske ordene av gresk eller latinsk opprinnelse lett forstås av nordmenn, som for eksempel demokracja, biblioteka, geografia, historia, literatura, lyrika eller dramat. Noen andre polske ord kan se ganske like ut som norske ord, men betyr langt fra det samme. Det polske brew har ingen ting med det norske brev å gjøre. Frukten som på norsk heter morell, er absolutt ikke den samme frukt som den som på polsk heter morela. Det polske ordet kot har heller ingen ting å gjøre med et skap eller rom til oppbevaring, men viser til ett av favorittkjæledyrene våre. Renowacja har ikke noe med renovasjon å gjøre, men med det som noen av de polske byggearbeiderne driver med i Norge, nemlig oppussing. Grawer, derimot, er på polsk et mer kunstnerisk yrke enn det en graver er på norsk.

De polske ordene morela og grawer har en helt annen betydning enn de norske morell og graver. Foto: Adobe Stock

Tabellen under viser flere eksempler på falske venner i norsk og polsk:

Norsk ordPolsk falsk vennNorsk betydning av de polske ordene
Akkuratakurat«ja, liksom», «ikke prøv deg»
Brevbrewøyenbryn
Dressdrestreningsdrakt
Fikserefiksowaćbli gal
Gravergrawergravør
Karavanekarawanlikbil
Kottkotkatt
Morellmorelaaprikos
Pupillpupilfavorittelev
Renovasjonrenowacjaoppussing
Smokksmokdrage
Sokksokjuice/jus
Trikktriktriks
Vervwerwalivlighet
Denne tabellen gir en oversikt over en rekke norske ord som har en polsk falsk venn, med informasjon om hva som er den norske betydningen av de tyske ordene.

I denne språkpraten har vi sammenliknet enkelte ord fra engelsk, tysk og polsk med norske ord som likner i stavemåten, og som vi dermed feilaktig kan anta at har samme betydning. Husker du hva disse ordene som likner på norske ord, egentlig betyr på norsk: novel, eventual, paragraph, map, rasieren, werden, beklagen, Betrag, morela, renowacja og grawer?

Vil du vite mer?

Som nevnt er dette innlegget en fortsettelse om kontrastiv lingvistikk og homonymi i språkpraten «Å be eller to be? – Språklige fallgruver», som ble publisert 19. august 2021.

Du kan lese litt mer om historien til det engelske språket som et skandinavisk språk på engelsk i denne artikkelen: «English is a scandinavian language» eller på norsk i denne artikkelen, publisert i Aftenposen: «Engelsk er et skandinavisk språk».

På Språkrådet kan du finne flere eksempler på engelske lånord i norsk i artikkelen «Engelske lånord i norsk 1950–2000» av Anne-Line Graedler.

Hvis du kan tysk og vil lese litt mer om falske venner i norsk og tysk, kan du besøke bloggen til den tyske norsklæreren Yvonne Moutoux: https://norwegischkurse.com/2017/02/falsche-freunde-norwegisch/

Er du interessert i falske venner i andre språkkombinasjoner, finner du eksempler i engelsk og tysk på denne tyske hjemmesiden www.learngermanonline.org/german-english-false-friends/ og eksempler i norsk og polsk i min bok Norsk for polakker fra 2011.