Tomaten – frukt, bær eller grønnsak?

Er tomaten frukt, bær eller grønnsak? Dette spørsmålet finnes det flere ulike svar på. Foto: Silje Drevdal.

Diskusjonen om tomaten er frukt, bær eller grønnsak dukker opp med jevne mellomrom, men hvorfor har vi denne diskusjonen så ofte? I denne språkpraten skal vi se på hvordan ting klassifiseres, og hvorfor og hvordan ting defineres forskjellig i ulike sammenhenger. Ikke minst skal vi finne ut om tomaten er frukt, bær eller grønnsak.

Av Klara Sjo, universitetslektor ved Norges Handelshøyskole

Mennesker liker å putte ting i bås. Noen ganger er det ikke bare et spørsmål om å putte ting i rett bås, men hvilken av de rette båsene som er den riktige i denne sammenhengen. Et ord kan defineres ulikt etter hvilken sammenheng det brukes i. I dagligtalen er definisjoner ofte litt runde og vage, og til tider kan de også oppfattes forskjellig fra person til person eller innad i en gruppe. I fagspråk, for eksempel i tekniske fag eller i jussen, er man derimot avhengig av en presis og udiskutabel definisjon av ordet som ikke skaper usikkerhet. Slike fagspråklige definisjoner tar utgangspunkt i de behovene den aktuelle fagdisiplinen har for definisjon. Disse behovene kan være forskjellige i ulike fagdisipliner.

Sjo2.1
Er tomaten frukt, bær eller grønnsak? Dette spørsmålet finnes det flere ulike svar på. Foto: Silje Drevdal.

For å ta et eksempel som dukker opp med jevne mellomrom, nemlig hvordan man klassifiserer en tomat. Miles Kingston sa: «Knowledge is knowing that a tomato is a fruit, wisdom is not putting it in fruit salad.» («Kunnskap er å vite at en tomat er en frukt, visdom er å ikke bruke den i en fruktsalat.») Da jeg leste dette sitatet for første gang, ble jeg irritert, for jeg hadde jo vitterlig lært på skolen at tomaten ikke var noen frukt, men et bær.

Fra et biologisk, fagspråklig standpunkt er tomaten – altså den røde tingen, ikke selve tomatplanten – et bær. Alle planter som har kjønnet formering, lager frø og har en måte å gjemme frøene på, og måten de gjemmer frøene på, er frukten. Et bær er en type av frukt hvor mange frø er gjemt inne i et kjøttfylt ytre. Andre typer frukt er belger (som erter) og steinfrukt (som plommer).

Sjo2.2
På samme måte som rips har tomaten mange frø gjemt inne i et kjøttfylt ytre. Dermed er både rips og tomater bær ut fra den botaniske klassifiseringen. Foto: Silje Drevdal.

Men ikke alt vi kaller bær i dagligtalen, følger den botaniske klassifiseringen for bær. Rips og solbær er botaniske bær, mens for eksempel bringebær og jordbær ikke er det: Bringebæret er sammensatte steinfrukter, mens jordbær er noe helt annet, nemlig en hjelpefrukt med smånøtter. På den samme måten er ikke alltid det vi omtaler som frukt, som epler, pærer og bananer, frukt i botanisk forstand. For eksempel er både banan og vannmelon bær i botanisk forstand, men det er jo ingen som vil finne på å omtale dem som det i dagligspråket. Hva som i dagligspråket oppfattes som bær, er også kulturavhengig. Det finnes flere språk, som gresk og spansk, hvor man ikke har et ord i dagligtalen for bær. Du vil kanskje finne et ord for dette i ordboken, men dette vil bare bli forstått av biologer. Folk flest vil på disse språkene kalle alt frukt.

Sjo2.3
Ordet jordbær har -bær som etterledd, men jordbær er likevel ikke bær i botanisk forstand. Grunnen til dette er at de i motsetning til for eksempel rips og tomater ikke har mange frø gjemt inne i et kjøttfylt ytre. Jordbær er heller en hjelpefrukt med smånøtter. Foto: Silje Drevdal.

Det er ikke bare biologien som har en fagspråklig definisjon av tomaten, også jussen har en fagspråklig definisjon av tomaten, mer spesifikt i amerikansk toll-lovgiving. I 1893 kom saken Nix versus Hedden opp for retten i USA. På den tiden var det toll på grønnsaker, men ikke på frukt, og det ble derfor viktig å avklare om tomaten ble regnet som en frukt eller en grønnsak. Saken ble trukket for retten, og den gikk hele veien til amerikansk høyesterett. Der leste de ordboksdefinisjonene og snakket med folk i frukt- og grønnsaksbransjen, og kom til slutt til den enstemmige avgjørelsen at tomaten var en grønnsak i juridisk forstand. Dette baserte de på hvordan tomaten ble brukt, og på den allmenne oppfatning av hva som kjennetegner grønnsaker.[i]

Men som oftest når vi snakker om tomater, snakker vi ikke om botanikk eller om jus, men om middag. Og når vi snakker om middag, er vi ikke lenger i fagspråket, men i allmennspråket, uansett om man er biolog eller jurist. Der man i fagspråk må være presise og entydige, har man i allmennspråket langt større anledning til å være rund og vag, for hvis  man er usikker, kan man lettere diskutere det. Og når vi snakker om tomater til  middag, regnes tomaten som en grønnsak.

Grønnsaker har ingen botanisk definisjon, men er definert etter bruksområde. Ordet viser nemlig til vekster vi spiser som en del av et (gjerne salt) måltid. Selve ordet grønnsak er interessant i seg selv. Ordet betyr jo bare noe som er grønt, og det ble opprinnelig brukt om de grønne delene av urteplanter, I dag bruker vi derimot ordet grønnsaker om vekster i mange forskjellige farger og fra forskjellige deler av planten: rot, blad og frukt. Og vi bruker utvilsomt tomaten som en grønnsak. Vi har den i salater, vi lager tomatsaus av den, og vi serverer den sammen med kjøtt, fisk eller andre ting vi definerer som grønnsaker, som for eksempel i en salat. Dermed kan vi si at tomaten kan defineres som en grønnsak, fordi bruksområdet er som for andre ting vi definerer som grønnsaker.

Sjo2.4
Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser fem porsjoner med frukt og grønnsaker hver dag, der hver porsjon er cirka 100 gram «frukt, bær eller grønnsaker». Denne illustrasjonen på matportalen.no, som gir informasjon fra offentlige myndigheter i Norge om god og sunn mat, viser «et eksempel på hva du kan spise av grønnsaker og frukt på en dag for å få i deg den anbefalte mengden». Som vi ser, er det en overvekt av grønnsaker her, forstått som vekster vi spiser som en del av et (gjerne salt) måltid. Kilde: matportalen.no.

De fleste kjenner nok til Helsedirektoratets råd om å spise fem porsjoner med frukt og grønnsaker hver dag. Ifølge Helsedirektoratet er én porsjon cirka 100 gram «frukt, bær eller grønnsaker». Tomater – uansett hvilken definisjon du velger – kan selvsagt være en av disse porsjonene. Slike anbefalinger finnes i mange vestlige land, både i Norge og også i USA. Men hva er egentlig tomat? I 2011 vedtok Kongressen å opprettholde en definisjon fra Reagan-tiden om at to spiseskjeer med tomatpuré er definert som én grønnsak i en skolelunsj.[ii] Dette var viktig å definere fordi i USA må en skolelunsj inneholde to porsjoner av frukt eller grønnsaker for at skolen skal få tilbakebetalt utgiftene fra staten. Hvis vi argumenterer på den måten, hva hindrer oss fra å definere vin (fra druer, altså bær) og sjokolade (fra kakaofrø) som frukt og grønnsaker?

Sjo2.5
Både det vi i allmennspråket kaller frukt, som epler og plommer, det vi kaller grønnsaker, som tomater, og det vi kaller bær, som rips og jordbær, kan inngå i de fem porsjonene som Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser hver dag. Foto: Silje Drevdal.

Når man definerer et ord – slik som i eksempelet med tomat – betyr det ikke nødvendigvis at denne definisjonen er absolutt og uforanderlig. Ord forandrer seg over tid, i bruk og etter behov. Så når vi klassifiserer ord, er det ikke bare viktig å tenke på hva tingen er, men også hvilken sammenheng vi snakker om den. Derfor kan vi ha både en allmennspråklig definisjon av et ord og en eller flere fagspråklige definisjoner av ordet. At tomat oppfattes og brukes som en grønnsak i dagligtale, utelukker ikke at den biologisk defineres som en frukt som er et bær. På samme måte kan man ikke si at den ene fagspråklige definisjonen er mer riktig enn en annen. En fagspråklig definisjon skal dekke de behovene den fagdisiplinen selv har. At tomaten er et bær i biologien, utelukker dermed ikke at den i jussen defineres som en grønnsak.

Det at en tomat er både bær, frukt og grønnsak, viser dermed bare tre forskjellige måter å se den samme tingen på, fra tre ulike utgangspunkt og behov. Så som en konklusjon på spørsmålet om tomaten er bær, frukt eller grønnsak, kan jeg bare si – alle tre!

Sjo2.6
Tomaten er både bær, frukt og grønnsak, avhengig av hvilket utgangspunkt og behov den til enhver tid blir sett ut fra. Foto: Silje Drevdal.

Vil du vite mer?

Det er mange som har skrevet om definisjonen av frukt og grønnsaker, for eksempel i denne artikkelen fra forskning.no i juni 2016 og i denne artikkelen fra Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker.

Dommen i høyesterettssaken Nix versus Hedden finner du her. Den forteller ikke bare om bestemmelsen om at tomaten er en grønnsak, men også om begrunnelsen som ligger bak.

Helsedirektoratets råd om fem om dagen finner du her.

[i] Mange år senere var det denne saken, Nix versus Hedden, som ble sitert da staten New Jersey valgte tomaten til sin statsgrønnsak. Og ikke nok med det, tomaten hadde like før tapt kampen om å bli statsfrukten mot blåbær. Da er det greit å ha en vekst som tomaten, som kan være både frukt og grønnsak. Det er ellers ikke bare tomater som defineres i lovgivingen. I EU-lovgivingen finnes det også en lov om at gulrot er en frukt dersom den er en del av noe søtt, som gulrotmarmelade.

[ii] Dette stammer tilbake til tiden da den første Reagan-administrasjonen valgte å kutte støtten til skolelunsjer med en milliard dollar, samtidig med at kravet om to grønnsaker ble opprettholdt. Som et resultat av dette begynte både skoler og administrasjonen å omdefinere hva en grønnsak egentlig var. Det ble blant annet foreslått at sylteagurk kunne telle som én av de to grønnsakene. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og magasinet Newsweek slo opp historien illustrert med en flaske ketsjup med billedteksten: «Nå en grønnsak.» En oversikt over diskusjonen om ketsjup som grønnsak kan man finne på Wikipedia under overskriften «Ketchup as a vegetable». Her er en lenke til denne oversikten.