Velkommen til fagbloggen Språkprat!

Språkprat er ment å være en bred fagblogg som formidler fagkunnskap om nordisk, særlig norsk, språk, inkludert didaktikk, til et allment publikum. I dette velkomstinnlegget kommer det frem hvorfor vi lanserer Språkprat, hvilke temaer som dekkes, hvem som står bak bloggen, og hvordan man kan bli gjesteblogger.  

Av Ann-Kristin Molde, redaksjonsansvarlig i Språkprat

Hvorfor lanserer vi fagbloggen Språkprat?

Språk er et tema som engasjerer mange, uansett om det gjelder de mange norske dialektene, forståelse av nabospråk eller rettskriving. Vi ønsker å formidle forskningsbasert kunnskap og refleksjon koblet til disse og en rekke andre temaer. Planen er å legge ut et nytt blogginnlegg hver torsdag fremover, så det er bare å glede seg.   

Språkprat baserer seg på engasjement og formidlingsglede. Vi håper at bloggen vil bli opplevd som spennende og lærerik for alle som er interessert i nordisk, særlig norsk, språk. Dette inkluderer dere som lærer om eller lærer bort kunnskap om dette, for eksempel som elev på videregående skole, norsklærer eller språkforsker. Bloggen vil også kunne gi journalister informasjon om temaer som de kan dekke, og personer som de kan intervjue.

Hvilke temaer dekker vi i Språkprat?

Dette første blogginnlegget legges ut på lanseringen av Språkprat på Bibliotek for humaniora ved Universitetet i Bergen torsdag 29. september. På denne lanseringen har tre av høstens bloggere korte presentasjoner om det de skal skrive blogginnlegg om i høst. Disse temaene viser noe av det mangfoldet vi satser på. Presentasjonene dekker talemålet på industristeder (ved førsteamanuensis Randi Neteland), skandinaviske runeinnskrifter på øya Man (ved førsteamanuensis Kristel Zilmer) og temaet “Er norsk fagspråk i fare?” (ved professor Gjert Kristoffersen). Andre bekreftede temaer i høst er sykehusspråk, østlandsktalende bergensere  og norske studenters holdninger til foreleseres engelsk.  

Målet vårt er at Språkprat skal bli en felles plattform for formidling av kunnskap om nordisk, særlig norsk, språk, inkludert didaktiske temaer, som lese- og skriveopplæring. Hovedvekten ligger på norsk, men vi dekker også norrønt, de andre nordiske språkene og sammenligning mellom norsk og andre språk, som for eksempel tysk eller japansk.

Vi tar gjerne imot innspill om språklige temaer dere vil at vi skal dekke. Gi oss i så fall beskjed på Facebook-siden vår, Språkprat, eller ved å sende en e-post til post@sprakprat.no.

Hvem står bak Språkprat?

Initiativtakerne til Språkprat er en gruppe yngre forskere som har en mastergrad og/eller en doktorgrad i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Vi har alle en interesse for forskningsformidling og i større eller mindre grad også erfaring med det, blant annet fra Forskningsdagene i Bergen tidligere år.  

Fire av oss utgjør Språkprats redaksjon: Ann-Kristin Molde (redaksjonsansvarlig), Maria-Rosa Raphaela Doublet (webansvarlig), Else Berit Molde og Randi Neteland. Redaksjonen har det redaksjonelle ansvaret for bloggen og er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og synliggjøre bloggen.

Sammen med en del andre personer utgjør redaksjonsmedlemmene Språkprats faste bloggere. Også resten av de faste bloggerne har en mastergrad og/eller doktorgrad fra Universitetet i Bergen, de fleste innen nordisk språk og litteratur. Alle har også spesialisert seg i og/eller jobbet med språklige temaer som er relevante for Språkprat. De fleste faste bloggerne er ansatt ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen eller NLA Høgskolen Bergen. Dere finner en oversikt over Språkprats faste bloggere her.

Hvem får blogge i Språkprat?

Språkprat har en lokal forankring i Bergen, ved at både initiativtakerne og de andre faste bloggerne har en tilknytning til denne byen. Dette betyr imidlertid ikke at Språkprat bare skal dekke fagkunnskap som er utviklet her.

Vi ønsker gjestebloggere velkommen! Vi ønsker kontakt med språkvitere som har noe å formidle om Språkprats mulige temaer, uansett hvilken by/bygd og land dere bor i. Særlig søker vi dere som har minst en mastergrad i nordisk, norsk eller et annet skandinavisk språk. Men også andre språkvitere er aktuelle som gjestebloggere, så lenge temaet for blogginnlegget har en kobling til ett eller flere nordiske språk. Dere finner informasjon om å være gjesteblogger i Språkprat her.

Alle blogginnleggene blir kvalitetssikret ved at minst en av de faste bloggerne leser gjennom dem og gir kommentarer. Disse kommentarene kan ha en læringseffekt for bloggerne opp mot å bli bedre til å skrive populærvitenskapelige tekster. Vi håper derfor at Språkprat også skal bidra til å stimulere frem mer og bedre populærvitenskapelig formidling om nordisk, særlig norsk, språk fra en større gruppe språkvitere.

Dersom du har lyst til å være gjesteblogger, gi oss beskjed på Facebook-siden vår, Språkprat, eller ved å sende en e-post til post@sprakprat.no.