Faste skribenter

De faste skribentene er kjernen i Språkprats virksomhet ved at de skriver minst ett innlegg per semester. Språkprats faste skribenter har en mastergrad eller en doktorgrad, de fleste innen nordisk språk og litteratur. Alle har tilknytning til Bergen. De fleste, men ikke alle, er nå ansatt ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen Bergen eller Norges Handelshøyskole.

De faste skribentene i Språkprat:

 1. Ann-Kristin Molde (ansvarlig redaktør), lektor i norsk i Hordaland Fylkeskommune
 2. Maria-Rosa Raphaela Doublet (webansvarlig), stipendiat ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 3. Else Berit Molde (redaksjonsmedlem), universitetslektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen
 4. Randi Neteland (redaksjonsmedlem), førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 5. Ingvil Brügger Budal, professor ved Insititutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen) 
 6. Torodd Kinn, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen
 7. Kristel Zilmer, professor ved Kulturhistorisk museum, Universitatet i Oslo
 8. Klara Sjo, leksikograf i Revisjonsprosjektet, Universitetet i Bergen
 9. Ragnhild Lie Anderson, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/språk ved Universitetet i Bergen 
 10. Helga Mannsåker, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen
 11. Trude Bukve, førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 12. Krister SK Vasshus, stipendiat i nordisk språkvitskap tilknyttet Språksamlingane, Universitetet i Bergen

Tidligere faste skribenter i Språkprat

 1. Signe Nilssen, førstekonsulent ved Universitetet i Bergen
 2. Helene Hildremyr, stipendiat i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen
 3. Jorunn Aske, høgskolelektor ved AL-Norskseksjonen ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 4. Lydia Eidsnes, master i nordisk språkvitenskap og student ved Universitetet i Bergen
 5. Elin Espe Stensvand, master i nordisk språkvitenskap og seniorkonsulent ved Seksjon for kommunikasjon ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)