De faste skribentene

De faste skribentene er kjernen i Språkprats virksomhet ved at de skriver minst ett innlegg per semester. Språkprat har våren 2017 femten faste skribenter i staben.

Språkprats faste skribenter har en mastergrad eller en doktorgrad, de fleste innen nordisk språk og litteratur. Alle har tilknytning til Bergen. De fleste, men ikke alle, er nå ansatt ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, NLA Høgskolen Bergen eller Norges Handelshøyskole.

Her er de faste skribentene:

 1. Ann-Kristin Molde (ansvarlig redaktør), phd-kandidat og universitetslektor ved Universitetet i Bergen
 2. Maria-Rosa Raphaela Doublet (webansvarlig), høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen
 3. Else Berit Molde (redaksjonsmedlem), universitetslektor ved Universitetet i Bergen
 4. Randi Neteland (redaksjonsmedlem), førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
 5. Ingvil Brügger Budal, førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen
 6. Elin Espe Stensvand, master i nordisk språkvitenskap og kommunikasjonsrådgiver ved NIFES
 7. Kristel Zilmer, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
 8. Klara Sjo, høgskolelektor ved Norges Handelshøyskole
 9. Signe Nilssen, førstekonsulent ved Universitetet i Bergen 
 10. Ragnhild Lie Anderson, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen 
 11. Helga Mannsåker, stipendiat ved Universitetet i Bergen
 12. Trude Bukve, stipendiat ved Universitetet i Bergen
 13. Helene Hildremyr, stipendiat i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen (PERMISJON)
 14. Jorunn Aske, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen (PERMISJON)
 15. Lydia Eidsnes, master i nordisk språkvitenskap og student ved Universitetet i Bergen (PERMISJON)
 16. Krister SK Vasshus, stipendiat i nordisk språkvitskap tilknyttet Språksamlingane ved Universitetet i Bergen