De faste skribentene

De faste skribentene er kjernen i Språkprats virksomhet ved at de skriver minst ett innlegg per semester. Språkprat har høsten 2017 tretten faste skribenter i staben.

Språkprats faste skribenter har en mastergrad eller en doktorgrad, de fleste innen nordisk språk og litteratur. Alle har tilknytning til Bergen. De fleste, men ikke alle, er nå ansatt ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen Bergen eller Norges Handelshøyskole.

De faste skribentene i Språkprat høsten 2017

 1. Ann-Kristin Molde (ansvarlig redaktør), ph.d.-kandidat og universitetslektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen
 2. Maria-Rosa Raphaela Doublet (webansvarlig), stipendiat ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 3. Else Berit Molde (redaksjonsmedlem), universitetslektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen
 4. Randi Neteland (redaksjonsmedlem), førsteamanuensis ved AL-Norskseksjonen ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 5. Ingvil Brügger Budal, førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen
 6. Elin Espe Stensvand, master i nordisk språkvitenskap og seniorkonsulent ved Seksjon for kommunikasjon ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 7. Kristel Zilmer, førsteamanuensis ved AL-Norskseksjonen Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 8. Klara Sjo, høgskolelektor ved Norges Handelshøyskole
 9. Ragnhild Lie Anderson, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/språk ved Universitetet i Bergen 
 10. Helga Mannsåker, universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen
 11. Trude Bukve, stipendiat i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen
 12. Lydia Eidsnes, master i nordisk språkvitenskap og student ved Universitetet i Bergen
 13. Krister SK Vasshus, stipendiat i nordisk språkvitskap tilknyttet Språksamlingane ved Universitetet i Bergen

Tidligere faste skribenter i Språkprat

 1. Signe Nilssen, førstekonsulent ved Universitetet i Bergen
 2. Helene Hildremyr, stipendiat i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen
 3. Jorunn Aske, høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet

 

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑