Fotograf og illustratør

Silje Drevdal – fotograf

_MG_5023

Silje Drevdal heiter eg, og er Språkprat sin faste fotograf. Eg er utdanna historikar og språkvitar, og jobbar som kommunikasjonsrådgjevar og frilansfotograf.
Fagbloggar er eit godt verkemiddel for å spreia ny, nyttig og viktig kunnskap om språk mellom og utanfor forskingsmiljøa. Språkprat er for meg både eit band til fagmiljøet, ei kjelde til informativt og inspirerande stoff, og ei utfordring til å kommunisera om språk gjennom fotografi.

Ida Torkildsen – illustratør

_MG_0056

Jeg heter Ida og er illustratør i Språkprat. Jeg er utdannet som lektor i nordisk og studerer nå norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Jeg har alltid vært opptatt av at kunnskap kan formidles på flere måter enn kun gjennom tekst, og at blant annet illustrasjoner kan være et nyttig redskap for å organisere og formidle informasjon, og ikke minst vekke interesse for innholdet!